ม่านยก ม่านระย้า

ม่านยก หรือ ม่านระย้า มีรูปร่างคล้ายกับบอลลูน ที่มีการจับจีบหรือเย็บติดกันเป็นช่วย ให้ได้ระดับที่เหมาะสมในลักษณะการเปิด-ปิด ม่านที่ขึ้นลงแนวดิ่ง ทั้งแบบที่เย็บจับจีบปลายด้านล่างของผ้า และเมื่อดึงม่านขึ้นเก็บจะดูพลิ้วไหวสวยงามกับความโค้งมน ที่ตกแต่งด้วยชายครุยหรือ เย็บระบายผ้าย่นที่ชายด้านลางของผ้า และแบบที่เย็บจับจีบที่ได้ความโค้งที่เท่ากันทุกช่วงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ตลอดแนวผ้าม่าน เพิ่มความโดดเด่นสะดุดตา ให้กับมุนของการตกแต่งบ้านได้ดีที่เดียว

Visitors: 65,932