รางม่านพับ

เป็นอุปกรณ์หลัก สำหรับการตกแต่งม่านรูปแบบพับขึ้น พับเก็บ หลากหลายชนิดให้เลือกกำลังเป็นที่นิยม ทั้งระบบเชือกดึง และมอเตอร์พร้อมรีโมทคอนโทล

Visitors: 65,932