ม่านคอกระเช้า

ม่านคอกระเช้าเป็นอีกหนึ่งในจำนวนผ้าม่านที่เน้นความประหยัด เพราะใช้ผ้าทำม่านน้อย และสามารถถอดซักได้ด้วยตนเอง แต่ม่านชนิดนี้จะเหมาะกับรางโชว์เท่านั้น เพราะจะช่วยให้ม่านโดดเด่นขึ้นมาทันทีและดูสวยงามมากขึ้น อาจจะมีการแต่งตรงหูกระเช้าเป็นกระดุมหรือติดโบว์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้าน

Visitors: 66,357